Najlepse ljubavne poruke - Biti zaljubljen ne

  • post:
  • broj komentara: 0
  • broj poseta: 1,078

Najlepse ljubavne poruke - Biti zaljubljen ne znači nužno i voljeti. Biti zaljubljen je određeno stanje; voljeti je čin. Stanje podnosimo, za čin se odlučujemo. (Denis de Rougemont)  

Peterov zakon supstitucije : Pobrini se za buve, a slonovi će se pobrinuti sami za sebe!